గ్రహ సంక్రమణ. ఒక చిన్న పరిశోధన

“సంక్రమణము” అనగా ప్రవేశించడం అని అర్ధము. ఈరోజుల్లో టీవీ చానళ్ల లో జ్యోతిష్యమునకు సంబందించిన ప్రసారాలలో ఈ పదాన్ని మీరు తరచూ గా వింటుంటారు. అలాగే, ఎవరి దగ్గరికయినా మంచి రోజు కనుక్కోవడాని వెళ్ళినప్పుడు కూడా వింటారు. సుర్యగ్రహము (Sun) ఒక్కొక్క రాసి లో ప్రవేశించిన మొదటి రోజును సంక్రాంతి అంటారు. దీన్ని పట్టి మనకి సంవత్సరం లో 12 సంక్రాంతులు వస్తాయి (సౌరమానం ప్రకారం). మీరు గమనించినట్లయితే, సూర్యుడు మకరరాశి (Capricorn) లో ప్రవేశించిన మొదటి రోజును మనం మకర సంక్రాంతి అంటాం (దీన్నేPongal అని తమిళులు అంటారు).

కాని ఈ పోస్టు లో నేను మీకు జ్యోతిషం చెప్పబోవడంలేదు (నాకు వస్తేగా మీకు చెప్పటానికి? 🙂 )

Knome లొ మన Ashok Maharaj గారు నాకు ఒక మంచి మిత్రుడు. ఆయన TCS లో చేరకముందు NASA లో శాస్త్రవేత్త గా పని చేసారు కానున, ఖగోళ శాస్త్రము గురించిన జ్ఞానం ఆయనకు ఎంతగానో ఉంది. మెము తరచు గా మద్యాహ్నభొజనమునకు కలసి వెల్తుంటాం. ఆయన వ్రాసిన ఒక పొస్త్ ద్వారా నాకు Sky Map అనె ఒక software పరిచయమయింది. ఇది రాత్రి పూట పలు నక్షత్రాలను, గ్రహాలను గుర్తించడానికి చాలా ఉపయొగపడుతుంది (మీరు కూడా ప్రయత్నించవచ్చు మీకు వీలు అయినప్పుడు). ఆయితె ఒక రొజు మా నాన్న గారు ఇంటికి వొచ్చిన ఒక్కళ్లకి వివాహ ముహూర్తము నిర్ణయిస్తూ ఉండగా నెను ఆరుబయట నా ఫొన్ ని ఉపయొగించి నక్షత్రాలను గమనిస్తూఉన్నాను.అలా గమనిస్తున్నపుడు అకస్మాత్తు గా ఒక్క విషయం అర్ధమయ్యి, వెంటనె పరిగెత్తుకొని నాన్న దగ్గరకి వెళ్లి ఇలా అడిగాను.

నాన్న, గురు గ్రహము (Jupiter) ప్రస్తుతము ఏ రాసి (Zodiacal Constellation) లొ ఉందొ వెంటనె చెప్పండి.

పాపం ఆయన కి ఎం జరుగుతుందొ అర్ధం కాకపొయినా నా కొసం పంచాంగం తీసి చూశారు.

“నాకు తెలిసి సింహరాశి (Leo Constellation) లొ ఉండాలి.కరక్టేనా ?” అని అడిగాను

ఆయన కొంతసెపు పంచాంగం తిరగవేసి,

“అవును నాన్నా!! గురుడు సింహం లొ ఉన్నడు!!” అన్నారు.

అది విని నాకు సంతొషము ఆగలేదు. వెంటనే మా నాన్నను బయటకు తీసుకువెళ్లి నాకు అర్ధమయినదాన్ని వివరించాను. అది విని ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపొయారు (నెను చెప్పిన వివరానికి కాదు. నా Android phone ఇది చెయగలిగినందుకు). నాకు మాత్రం జ్యొతిష్య శాస్త్రాన్ని(Astrology), ఖగొళ శాస్త్రంతొ (Astronomy) జోడించినట్లు అపారమయిన త్రుప్తి కలిగింది. కనుక ఇది ఎలా చెశానొ మీ అందరికి చెప్తాను. మీకుకూడా నచ్చుతందని ఆశిస్తున్నను.


1) మొదట ఆప్ ని మీ ఫొనులొ ఇన్స్టాల్ చెయ్యండి. (లింక్ ఇదుగో Sky Map)

2) ఆప్ ని ఓపెన్ చేసి మీకు కావలసిన గ్రహాన్ని వెదకండి (Search). (దీనికి మీరు మీ ఇంటి మేడ మీదకి వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది)

3) అనుకున్న గ్రహం మీకు కనిపించిన (ఆప్త లో మరియు ఆకాశం లో) తరువాత, ఆ గ్రహం ఏ రాశికి (Zodiacal Constellation) దరిదాపుల్లో ఉందో సరిగ్గా గమనించండి. ఈ ఆప్ లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ ద్వారా రాశులను మీరు చక్కగా (గీతల ద్వారా) చూడవొచ్చు. అంతే కాదు, వాటి ఆకారాన్ని కూడా చక్కగా గమనించవొచ్చు.

4) అంతే !!!! ఈ విదంగా పంచాంగం అవసరం లేకుండా మీరు గ్రహ రాశులను చెప్పవొచ్చు.


ఇలా నేను చేసిన ఈ చిన్న పరిశోదన యొక్క ఫలితాన్ని ఈ క్రింద చూపుతున్నాను.

Image description not specified.

మీరు కూడా ప్రయత్నించి మీ అనుభూతిని నాతొ చెప్పగలరు. 🙂

Advertisements

Raged and Helpless for an old Friend.

It was a normal visit to a near by grocery store. Pamphlets claim that it is owned and managed by the farmers of a nearby village. This has been the favorite evening spot for me and my wife lately. Just when I parked my vehicle and about to enter the store, something shocked me with my eyes wet. I don’t see my old friend, where he used to be anymore. Adding to the irony, he has been simply cut off till his feet. I couldn’t see him that way.

He used to greet me with his cool breeze every other evening. He stood tall with his arms open while we (me and my wife) had the delicious Litti Chokhas from the Bihari stall there. He was a healthy and greenish Neam Tree, who stood tall, strong and happy for years. He didn’t come in anyone’s way to build their little revenue generating food stalls. He was humble to everyone. He offered a cool shade to anyone with nothing in return.

He has seen the world changing. He has seen the technology transforming. But, never thought that it would enable a tiny machine to cut him down in less than 2 minutes. He believed in us “the humans”. In the end, we turned out to be inhuman. We have technology. A super advanced one. But, what for?…..if it did not help my friend live his life ?

I went and asked the shopkeeper. He told me that the tree is rotten from inside and had to be taken off. I knew he was telling me a cock-and-bull story. He told that he would get a Singapore Pine tree in that place instead. I still know that he was talking non-sense. I pushed him hard with my questions. Then comes the famous verse that many use as an excuse to not being responsible for the nature.

It’s my tree and I can do whatever with it.

I don’t understand how can one claim the ownership of something that was made by the mother nature. Something that was nurtured in the hands of the mother nature from years. I had to calm down, give up on him helplessly. My friend would have asked me to do so if he was alive.


I was raged. I was angry. I was helpless. I was sad. I thought again and again, what could I have done. I didn’t quite find my answer.

I miss my friend.

The only thing that I could do was to quit going to that shop, ever in my life. That wouldn’t bring my friend back to life. But, its my way of acknowledging how much I care about this nature. The very nature that this mankind has been destroying a bit by bit.


Dear Friends, Here’s my request to all of you. Unless it is inevitable, please try not to cut down the trees. It takes 3 minutes to cut down a tree, that took more than 30 years to grow. If we don’t give it back to nature, we have no right to expect from it as well.

Well, the above statement was a humble version of saying….

Don’t mess with nature. It can mess with you badly


PS: Excuse me if you find me harsh in this post. I am sure you understand the chain of emotions that I am in while writing this.

– Durga.

I do my Job, whatsoever.

He said, “Sorry Sir, Mein ne dekha nahi hu!!” . I said, “Koi bath nahi bhayya!! Aap ne, bas, aap ka kaam kiya!!”


Everyone has a responsibility defined for them, based on what their job is. One must clearly understand it and “Do it” regardless of any circumstance. I firmly believe this principle and try my best to follow it. I also respect those who tries to do this (especially in the era where people nicely try to push their responsibilities to others). Now, If you wonder what triggered this post, this is my experience of a small incident that happened in TCS Siruseri.

It was a Friday. An eventful Friday in TCS Siruseri. Eminence (A TED like program in TCS ) was going to take-off in the ATL Auditorium. I was excited not only to attend the event, but also to meetDamodar Padhi Ji. So, I started the epic walk from my block (EB4) to the auditorium ( In all excitement). And then, I hear a voice that said

Sir!!! Please show me your ID Card”

Only then did I realize that my TCS ID card was hidden under my half-sleeve casual shirt (Remember ? That’s a Friday). When I turned back, It was this Lean and very young looking Security Guard (G4S). He was in hurry going in the opposite direction and had to stop suddenly to ask me this question. I, then, have shown him the hidden ID Card (almost as a reflex action). The guy went blank for a minute. I could only infer that he was feeling bad to have asked me that question.

After a full minute of no conversation between us, he said,

Sorry Sir, Mein Ne dekha nahi hu!!! (Sorry Sir, I didn’t see it).

I didn’t see a need for him to apologize as he was just doing his job. Actually, I completely respected that question coming from a young security guard. This only tells me how safe I am in the premises of TCS. So, I replied.

Koi bath nahi bhayya!! Aap ne, bas, aap ka kaam kiya!! (Not a problem brother. You just did your job).

I further shook his hand and told him (with a smile on my face)

Thank you !!! Thank you for doing your job.

He left with a smile on this face and I wish I had asked him his name. 🙂


So dear friends, I’d leave you with a question. Do we need to apologize if we are doing our job?

I don’t think I want to (unless is absolutely necessary). How about you? I welcome your views on this topic.

— Durga Prasad

Destiny, Fate, Miracle, Coincidence? Which one is it?

My Grand mother was from a remote village called Vadamathimangalam in Tamil Nadu. She was born there in 1930 (Approx) and was brought up in a very poor family. She was the eldest of all her 7 siblings in an orthodox Tamil Brahmin Family. Her brother (I call him Kanchi Tata) used to be a Preist in Ekambareswar temple of Kanchipuram. It was with his income that the entire family used to live, back in Vadamathimangalam. In 1950 (Approx), In almost like a cinematic twist, my grand father (who is from a Not-so-orthodox-Brahmin telugu Family) happened to see her in Kanchipuram and wanted to marry her. This was the love story of 1950s. My Grandma’s family didn’t make it easy for him to marry her, especially because of his appearance (ugly beard, ungroomed mustache and noholy mark on the face). In order for him to marry her, my grand pa had to groom himself and recite the vedic mantras of their choice (oh yeah, my grand pa also studied those vedit mantras) to prove that he is also a Brahmin. And yeah, he had to live in the Kanchipuram temple for almost more than 2 weeks in order to please her family.

And finally, he did it !!! They got happily married with the blessings of their elders and my Grandma came to our home (my current home town Tenali). At the time, My grand ma didn’t know to speak Telugu and my grand pa didn’t know to speak Tamil. Over the time, grand ma learnt a fluent Telugu and they lived happily ever after. She never got a chance to get in touch with her family in Tamil Nadu and neither did they ever visited us in Andhra. “Cost of travel” and language were the major barriers of those days because of which these families were not in touch for years (actually, for Decades). However, The love and affection prevailed. Of all these years, the only person that we (even my dad) know from that village is Kanchi Tata, who happened to come to my home town once or twice. Although, we don’t know much about that family, we talk about them a lot. My dad always used to tell me about that family, which he knew from his Mom. He never visited them himself.


Years passed by; My good Grand Ma and Grand Pa passed away. We somehow got in touch with Kanchi Tata, who is now 86, from Vadamathimangalam. I’ve got the phone number of his care taker Srinivasan Anna, who is a neighbor to kanchi tata. He has been taking care of kanchi tata like his own father. He was also the main reason for us to get back in touch with this family. By 2008, Me and my sister knew to speak in Tamil and so, we got back in touch with Kanchi Tata and were able to talk to him once in a while (like once in six months). We were acting as a the translators between the two sides of the family. But, the language barrier still prevailed.


Fast forward to 11th October 2014. I was in a pilgrimage trip to few temples near to Chennai with my family. We were 8 of us. On the eve of Saturday the 11th, we visited Vellore Golden temple and were on our way to Tiruvannamalai. The Tempo driver had been very friendly with all of us and knows a little bit of Telugu. With all the conversations we’ve had with him, he already became a good friend. We were almost halfway through to our destination for the night. When it was 9:30 PM, the driver requested our permission to take a deviation of 4-5 KMs, in order to collect a rice bag from his relatives place. Apparently, the rice in that area is a lot cheaper than in Chennai. We readily accepted his request as we didn’t have any other plans for the day. So, we deviated from our original route and did a quick stop for the rice bag and continued towards the main route.

Around 9:45 PM, out of the blue, my mom remembered our grand ma and started talking about her. The driver overheard our conversation and asked me the name of her village. Once we told him the name, he jumped out of his seat in excitement and told us that it is on our way to main road and only 2 KM’s from where we were. We had no words to say at that moment. We were staring each others faces in surprise. When I finally came to my senses, I took out my phone and made a quick call to Srinivasan Anna to explain him that we were near by.

Anna was real surprised too with the coincidence and readily invited us home in Tamil “ungalukaaga naanga aavala edhir paarthutu irukom”. He told me that he will inform Kanchi tata that we are coming.

And what happened after that, will remain as a greatest memory of all of our lives.

When our vehicle stopped in front of an old hut house, I’ve seen 10 people waiting for us. Srinivasan anna took my hand, gave a tight hug and welcomed all of us inside the house. As we entered the house, I see Kanchi tata standing at a distance in tears of Joy. We took his blessings and settled down in that small house. Kanchi tata started asking whereabouts of each and every one of our family members (he remembers every one by name). Few of them asked “Are you the one who got married recently? Where is your wife?”. I don’t even know who they are yet. Well, my dad himself doesn’t know who they are. “Your grand pa tried his best to make it to your wedding but couldn’t, because of his health. He has been feeling very sad since then”. Kanchi tata showed us the old photos of my grand pa and grand ma, that my dad have never seen. Hugs, tears and a lot of talks followed for the next 40 minutes.

We finally said Adieu to them and just when I was about to get in to the vehicle, kanchi tata woke up from his chair, held both of my hands and told me with his slow voice in Tamil “This day is one of the most memorable days of my entire life. I will not forget this”. I told the him the same, took his blessings. This time, I made sure to exchange our contact numbers, address and invited him to visit my place in Chennai for sure.


As we resumed our journey towards Tiruvannamalai, a chain of thoughts breezed through my mind.

1) This was the place, where my Grand ma was born.
2) This was the house where she lived (the house didn’t change much from then, says grand pa).
3) My dad had two more sisters (cousins) that he never have met.
4) My dad and Mom were visiting this place for the first time ever.
5) Language didn’t matter for us to convey our feelings and relation towards them (and vice versa).


Never in the wildest dreams that we planned to visit this place as part of our Journey. Neither did we know that this place is on our way. But, then this happened. How & Why?

My Mom says, this is a divine grace. My dad says it is destiny.
I don’t know what it is, but it just made my entire family Super happy.

Mission “Image Processing”.

Hello Folks,

This holiday reminded my old days when I was crazy about Photoshop and spent much of my free time in practicing Photoshop affects. Now that Photoshop had become one of my necessary softwares to edit the pictures from my cam. A plan had been put up to purchase a new version of CS4 PS, but still negotiating as it is too costly.

Last two days were pretty boring and so I spent most of my time on Web. I was reading too many blogs, especially the controversial series by Chetan Bhagat regarding the latest Bollywood movie 3-idiots.  It was surprising to see Aamir acting little rude (in his words) in the press meet. I’ve never seen him over reacting before the media. On the other hand, I see that all the points raised by Chetan were valid and reasonable. Lets wait and see where this issue ends.

Apart of reading, I was also doing much of photoshop and going through different tutorials on the net. One that impressed me is a blog by Michael Rather. This blog has lot may useful video tutorials which you might want to try. I have seen many tutorials on web which seem very easy while watching but not while implementing. Unlike this, Michael’s tutorials were simple, understandable, and doable.

With time passing on, the technology kept on increasing, things becoming more sophisticated and advanced. When I started getting to know about photoshop (Way back in my college days), I just know it as a tool used by digital photographers and is developed based on Digital Image Processing (My Favorite subject in Engineering). But now, It had advanced way ahead in its abilities. I saw photoshop moving its way from PS 6.0 to CS1 to CS2 to CS3 and finally to CS4. People are now talking about HD Image processing by which an image can have a dazzling dreamy look. Having technology, running like a High-way express, I feel that I am still crawling way behind, like a small tiny snail. I am sure, by the time I get to know what is HD Image Processing, there will be a completely new kind of image processing.

So My dear friends, Don’t crawl like me. Be fast in getting to know ongoing things that suits your interest and get carried away by them. 🙂

Following is the result of one of those Photoshop experiments I did.

Original Photo Taken With My Cam

After Editing

Happy New Year Again. Take Care.

Durga Prasad

Mood: Sitting Very lazy. Searching for new music on internet. Waiting to go out to have a delicious food. Deceived by a Pizza Hut delivery Guy 😦 (which was ordered 4Hr’s back).

Christmas 2009 – A nice memory.

Hello Folks,

First of all…..

Happy Holidays and Merry Christmas !!!!!

May God bring the joy and happiness in your life.

This Christmas is so special for me as I am in a place where this festival is very famous. Christmas tree, jingle bells, Santa clause, Snow fall, Lots of gifts and decorated houses are the symbols of Christmas time in US. I saw all these things in Hollywood movies (like Home alone) back in my childhood, but now I am watching them almost everyday. Everybody here decorates their houses in their own way during Christmas. Believe Me!!!! some of those decorations are great and you can not take your eyes off from them. Fortunately, In my place, I have seen quite many of them.

Snow on the road-side trees is a real token of Christmas beauty in US. I spent lot of time to capture that beauty with my Nikon D5000, but was just able to capture a part of it. However, this picture can not completely explain how beautiful are these trees (Especially the day after the snow fall). You really got to see that once in a life time.

Snow filled Christmas tree outside my apartment

To see the Christmas beauty, we decided to go to Newyork, which also clubbed with other plans like receiving a friend from Lagaurdia airport, visiting Flushing Ganesha, Sai Baba temple and watching AVATAR movie in IMAX 3D. It first started with a temple visit in Flushing. It is almost 6 months that I visited any temple. It is totally a different temple I have ever visited. We had a hard time in leaving the shoes outside the temple and walking in to the temple on the bare foot. Our foot were almost frozen by the time we entered the temple. We also visited Sai Baba temple which is no different than a house except that a house doesn’t have such a big idols of Baba. But then I thought, “Take it easy..This is how the temples in US will be.” 🙂 We also had nice breakfast in flushing temple.

We then went to IMAX 3D theater to watch AVATAR. I heard a lot about this movie and few of my friends are even watching for the second time. This movie is simply Unbelievable. Don’t let me speak more about this…. If you let me, I will keep on talking till you get bored. I will just say

The movie is awesome, and Its my very strong recommendation to watch this movie in IMAX 3D. Just Don’t Miss It.

Finally, as planned, We reached Newyork central park on Christmas night expecting lot of Christmas activity in it. But unfortunately, we didn’t find much. However, We started enjoying the decorated trees and other stuff there. We visited few decorated Christmas trees and public gatherings. We saw few santas driving a decorated Christmas car playing music and  distributing gifts to the public.

We then reached the very famous Time Square, which is one of those places that none of Indian movie directors miss if they happen to take a picture in newyork. This is place is simply dazzling with damn wide digital billboards playing something or other 24/7. With its lighting, time square on the 53rd street of 7th Ave can be easily visible from at least 20 streets on both the sides. I stood in the center of the time square, kept my eyes little above the straight line and slowly had a 360 degree turn to see the dazzling beauty of time square (Like I saw in some of the Indian movies). Its simply .. Wowwwwwwwwwww!!!! That gave a great toast to my eyes on that moment.

This Christmas was really joyful for me. To summarize,

Went to a temple after a long time….

Had a nice food there ……

Saw an american street that was just like an Indian street. Also saw a bill board on that street that reads “Pichayya and Co.”. 🙂 …..

Watched a great movie and enjoyed 500% of it….

Experienced underground Subway travel in NYC (which was in my Wishlist for a long time)….

Saw Time Square…..

Took some nice pictures with my NIKON D5000…..

Last but not least…. Saw the Christmas beauty in NYC……

Thats all for today folks……

Have a Great Day,

Durga Prasad.

Mood: Room is very dark (Light is not working). Hearing the wind blow leaked from my bedroom window (like in horror movies). Listening to “Give Me Some Shine” from 3-Idiots. (I fell in love with this song).